Rio til Roskilde 2014 – 15

Projekterne Kommunikation og bæredygtig frivillighed, Big Data, samt Affaldshåndtering og frivillighed, har været faste projekter siden 2014. Projekterne Midlertidige boligløsninger og Bæredygtigt ressourceanvendelse fra 2014-2015, kan du læse mere om herunder.

Midlertidige boligløsninger

Midlertidige begivenheder som Roskilde Festival er et fremragende laboratorium for udvikling og accelereret afprøvning af nye bæredygtige teknologier og løsninger i tæt samarbejde mellem arrangører, frivillige hjælpere, gæster og private virksomheder. Vi sætter fokus på fire forbundne temaer: Midlertidige konstruktioner, innovation, governance og forretningsmodeller.

Bæredygtigt ressourceanvendelse

Vi undersøger hvordan man kan fremme en mere bæredygtig og grøn ressourceudnyttelse, uden at det forringer kvaliteten af produktet/ydelsen, eller forværrer deltagernes oplevelse. Under Roskilde Festival 2015, undersøger vi bl.a. genanvendelse af vand i samarbejde med Grundfos.

Konference, Januar 2014

Konferencen blev afholdt d. 20. januar 2014 ved Dansk Industri i Industriens Hus, i et samarbejde mellem CBS, DI og Roskilde Festival. På konferencen blev resultaterne fra Rio til Roskilde 2013 præsenteret for et bredt publikum af både virksomheder, forskere og organisationer, med henblik på hvordan “Rio til Roskilde” perspektiver kan bredes til det øvrige samfund. Derudover var der inspirerende key-notes fra bl.a. Cass Sunstein, Ida Auken og Markus Kerber, som bidrog med interessante perspektiver på hvordan samfundets udfordringer fremadrettet kan håndteres med bæredygtige løsninger.


Cass Sunstein, Harward

Chef for Information og Regulatory Affairs, Det Hvide Hus , fra 10.09.2009 til 21.08.2012.

Ida Auken, SF

Miljøminister fra 03.10.2011 til 03.02.2014. Uddannet Cand. theol. Københavns Universitet.

Markus Kerber, BDI

Administrerende direktør for Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI).

Jesper Clement, CBS

Videnskabelig assistent, Ph.d., ved Department of Marketing, Copenhagen Business School.

Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen, CBS

Professor, Ph.d., ved Copenhagen Business School, og direktør ved cbsCSR.

Kim Haugbølle, SBI

Ph.d., Seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet.

Steen Lindby, Rockwool

Steen Lindby er Vice President i Rockwool International.

Tine Roed, DI

Medlem af direktionen i Dansk Industri. Vicedirektør, januar 2007.

Henrik Rasmussen, Roskilde Festival

Henrik Rasmussen er direktør for Roskilde Festival.

Mette Morsing, CBS

Phd., er professor ved cbsCSR på Copenhagen Business School.

Film fra konferencen

På konferencen optog CBS Video team adskillige interviews med flere af konferencens talere, så vel som arrangører og deltagere på konferencen – du kan se de forskellige interviews nedenfor, og høre mere om deres forskellige perspektiver på udfordringer og mulighederne vedr. bæredygtig udvikling og “Rio til Roskilde” projektet!